Friday, May 24, 2013

Khazanah kita bukan di mata kita lagi.

Saya kerap kali memantau jualan keris dan pelbagai senjata melayu yg dulunya merupakan dampingan harian masyarakat melayu kita. Bila bertanyakan rakan-rakan yang turut mencuri tumpuan dalam jualan tersebut ternyata hasilnya agak tidak menyeluruh dan berkisar dikalangan pengemar tertentu atau pengumpul tegar. 

Nyatanya masih kuat dogma tentang kerpercayaan tentang majisnya senjata-senjata lama tersebut sehingga bukan sahaja 'pemilik baru' malahan perwarisnya juga tidak ingin memiliki senjata tersebut.

Berbeza pula dengan masyarakat barat meskipun mempunyai kepercayaan yang sama atau sebaliknya ianya tidak menghalang mereka untuk memiliki senjata-senjata tersebut. Nyatanya mereka lebih mengemari sekiranya 'ianya' memiliki cerita untuk menjadi tajuk perbualan bersama rakan mereka. 

'Jadilah kita yang hanya memiliki cerita tanpa merujuk pada tuannya' Bagi yang masih memiliki khazanah tersebut kekalkan kerana ia menceritakan siapakah keturunan anda.


No comments:

Post a Comment