Saturday, April 30, 2011

Mahukah kita tidak di akui sebagai umat nabi s.a.w

Ka’ab bin Ujrah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

Akan datang di kemudian hari nanti, setelah aku tiada; beberapa pemimpin yang berdusta dan berbuat aniaya. Maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu (mendukung) tindakan mereka yang aniaya itu, maka ia bukan termasuk umatku, dan bukanlah aku daripadanya. Dan ia tidak akan dapat sampai datang ke telaga (yang ada di syurga).

Riwayat Tirmidzi, Nasae’i dan Hakim.